Torparens's Blog

border collie & livet på landet

Tag Arkiv: Sverige

Dorper fåren – kärlek vid första ögonkastet!

Dorper rasen i Sverige

Lite historia om den nya rasen Dorper & vit Dorper

Ina Eriksson & hennes pappa började föda upp fårrasen Sydafrikansk dorper i Alberta Canada 1998. Efter många års framgångsrikt avelsarbete med rasen och starka påtryckningar från Sydafrikanska mentorer så lanserades Boda Farm Inc. även internationellt. Inas blodlinjer finns i mer än 16 länder och på 4 kontinenter, arbetet med att introducera dorperrasen till nya regioner pågår ständigt.

November 2008 flyttade Ina till Sverige från Canada, hon ville introducera rasen i Sverige och satsa på import och export.

1 januari 2010 lades de första dorperembryon i en grupp mottagartackor i Sverige. Embryon var hitflugna i frusen form från andra sidan atlanten. Ett team från Canada var behjälpliga med embryo transplantationen.

121 embryon sattes in på 61 tackor. Juni 2010 föddes de första renrasiga dorpern i Sala.

De första renrasiga dorperbaggarna såldes till nya ägare hösten 2011.

Dorper hos Ina 010

Inas fina ungdjur i Klasbo, Sala.

Dorper hos Ina 012

Inas ungdjur vackra som bara den.

September 2012 fick baggauktionen i Linköping stifta bekantskap med dorper för första gången. Ina Eriksson hade sin 3-månaders bagge med, och intresset var stort. Även några renrasiga tackor var med för visning, och många intresserade, nyfikna hade många frågor ang. rasen.

Baggauktion Linköping 2012 001

Ina vid sin dorpermonter.

Baggauktion Linköping 2012 004

Renrasiga dorpertackor.

Baggauktion Linköping 2012 102

Boda´s Omaha såldes för 17 500:-

Baggauktion Linköping 2012 027

De renrasiga tackorna, vit dorper & dorper visas i ringen.

19 januari 2013 bildades Svenska Dorperföreningen, något som Ina ivrade mycket för. Ett 15-tal intresserade var med på första mötet som hölls i Jugansbo bygdegård, Sala.

Dorperföreningen bildas 002

Några av eldsjälarna som slöt upp på Dorperföreningens bildande.

2013 beslöt Ina att flytta tillbaka till Canada, hon hade även sina livdjur kvar där och ville satsa mer på sin besättning i Canada. Fast hon inte var kvar i Sverige så jobbade hon väldigt mycket för dorperrasen här.

I augusti 2013 ordnade Ina i samarbete med Svenska dorperföreningen en kurs i exteriörbedömning av dorper. Den mycket duktige dorperdomaren Justin Kirkby flög hit från Australien för att i 3 dagar drilla ett 10-tal intresserade på Klasbo gård, Sala.

Dorperkurs boda farm 001

Justin Kirkby & Ina Eriksson, Klasbo, Sala

Dorperkurs boda Justin Kirkby

Justin Kirkby, Australien. Uppfödare av Amarula dorper

Bedömningen av djuren var en skala på 1-5, där 1 & 2 går direkt till slakt, vissa med 3 kan gå i avel. 4 & 5 absolut till avel.

Dorperkurs boda farm 044

Justin Kirkby väntar på vår bedömning

Dorperkurs boda farm 051

Justin visar hur man bedömer ögon på vit dorper.

Efter 2 dagars intensiva bedömningar på 80-talet djur, baggar som ungtackor och även vuxna djur skulle provet göras för Junior exam in Dorper breed. Det hela avslutades givetvis med:

Dorperkurs boda farm 063

Helgrillat dorperlamm.

Dorperkurs boda farm 066

Deltagarna på bedömningskursen. 10 st blev godkända.

Februari 2014 var Svenska Dorperföreningen på Milamässan och visade upp rasen för första gången.

Idag finns dorperrasen spridd i delar av Sverige, några uppfödare som avlar vidare på Inas linjer, jag vet att dorperrasen är här för att stanna i Sverige! Idag finns det 4 olika linjer, som Ina har importerat in, via embryon.

1- Kanadensiska linjen.

Stand Off kanada

Stand Off

2 – Jukelinjen, Australien.

Jukebagge

Juke

3-Delagolinjen, Australien.

delago1

Delago

4- Honunalinjen, Australien.

honunabagge

Honuna

Vi som fortsätter arbetet efter Ina, måste vara noga med avelsdjuren så vi inte hamnar fel, det är så viktigt att vi är seriösa i vårt arbete att bevara dorpern, en ras som enligt mig bara har fördelar, alla kan inte gå till avel bara för att det är dorper, typerna 4 & 5 ska gå i avel, typ 3 kan gå i avel, beroende vad nedklassningen var, resten blir goda på matbordet.

Dorperkorsning

Framtid & dorpern sprids vidare i världen.

Ina har nu ett projekt i Kazakstan, där hon ska introducera dorpern. Mars 2015 föds de första dorperkorsningarna där. Hösten 2015 flygs den första leveransen av renrasiga dorprar till Kazakstan, alla linjer är från Ina. Projektet kommer att vara i 3-5 år. Målet är 10.000 katahdins (lokal ras) som ska korsas med dorper och renrasig avel.

kazastan kathadin

Kazakstanska fetsvansfår. Foto: Lena Nylander

Till Ina vill jag bara säga…tack för att du slet med näbbar och klor när du var i Sverige, utan dig har vi inte haft alla dessa underbara djur, och jag vet att resan inte var speciellt lätt för dig…du fick kriga dig fram överallt, men du gav aldrig upp och ger aldrig upp, din kunskap om dorpern är helt enorm, och du ”brinner” verkligen för ”din” ras, du är verkligen en person som jag ser upp till! För mig är Dorpern = Ina Eriksson!

Jasna